Čebelarski dom

Rastlinstvo in živalstvo
ga. Angela Obrulj
Čebelarska ulica 2, 2344 Lovrenc na Pohorju