Podružnična cerkev sv. Ane v Puščavi

Sakralni objekti
2344 Lovrenc na Pohorju