Župnijska cerkev sv. Lovrenca

Sakralni objekti
2344 Lovrenc na Pohorju