Podružnična cerkev sv. Križa

Sakralni objekti
2344 Lovrenc na Pohorju