Lovrenška znamenja

Kulturna dediščina, Spomeniki
2344 Lovrenc na Pohorju