Podružnična cerkev sv. Ignacija na Rdečem bregu

Sakralni objekti
2344 Lovrenc na Pohorju