Podružnična cerkev sv. Radegunde

Sakralni objekti
2344 Lovrenc na Pohorju