Obvestilo o nezagotavljanju uradnih ur Krajevnega urada Lovrenc na Pohorju

10. 6. 2024 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 66