ZAPORE OBČINSKIH CEST ZARADI POPLAV IN IZREDNIH RAZMER

4. 8. 2023 Melita K. (GLAVNA PISARNA) 1693