Ureditev gozdne infrastrukture, cesta Korman - Kušnik

732
Infrastruktura
2022
174.230,12 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.952,63 EUR
Zaključeno