Ureditev gozdne infrastrukture, cesta Korman - Kušnik

435
Infrastruktura
2022
174.230,12 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.952,63 €
Zaključeno