Motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave defekta in posledično zapora ceste

23. 9. 2022 Melita K. (GLAVNA PISARNA) 204