Sklep o določitvi načina plakatiranja za redne volitve predsednika republike Občina Lovrenc na Pohorju

12. 9. 2022 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 52