Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za redne volitve v Državni zbor Republike Slovenije, ki bodo v nedeljo, 24. aprila 2022

25. 2. 2022 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 203