Vloga da je občina seznanjena s prireditvijo

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku