Motena oskrba s pitno vodo ob rekonstrukciji ceste skozi trško jedro

9. 3. 2021 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 718