Dodatni ukrepi in omejitve vsaj še 14 dni

13.11.2020 Šimen K. (OBČINSKA UPRAVA) 163