Priporočila NIJZ za čiščenje in ravnanje z odpadki ljudi, okuženimi s COVID-19 ali sumom na COVID-19

28. 10. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 317