Danes prične veljati nov OPN Občine Lovrenc na Pohorju

8. 10. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 411