SANACIJA VODOVODNIH CEVI NA DELAVSKI POTI OD ŠTEVILKE 26 DO 36

5. 10. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 268