Do razpisnega roka je na naslov občine prispelo 34 predlogov v skupni vrednosti dobrih 200.000,00 EUR

21. 9. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 463