Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

15. 4. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 142