Obvestila o omejitvah pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti na pokopališčih v Občini Lovrenc na Pohorju.

21. 3. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 282