Omejitve pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti na obeh pokopališčih v Občini Lovrenc na Pohorju

16. 3. 2020 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 414