Obnova Ceste na Kumen - odprava posledic naravnih nesreč

Podatki o financiranju