Med novimi podpisniki Listine raznolikosti Slovenija tudi občina Lovrenc na Pohorju

31. 12. 2019 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 839