Krajevni urad Lovrenc na Pohorju - obvestilo o nezagotavljanju uradnih ur

4. 12. 2019 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 324