MOTENO DELOVANJE CESTNE RAZSVETLJAVE V ULICI GABERCA

27. 3. 2019 Sabina O. (ODDELEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN URBANIZEM) 248