PRENEHANJE VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI NARAVNEGA OKOLJA

6. 3. 2019 Sabina O. (ODDELEK ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN URBANIZEM) 169