Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz republike Slovenije v Evropski parlament

1. 4. 2014 1049