Obvestilo o začasni ureditvi zagotavljanja uradnih ur na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju

16. 9. 2015 2