Obvestilo o nezagotavljanju uradnih ur na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju in Krajevnem uradu Selnica ob Dravi v času rednih letnih dopustov 2016

24. 5. 2016 23