Poziv k nujnemu sprejemu programa odprave posledic naravne nesreče zaradi neobičajno hudih vremenskih razmer od 31.01.2014 naprej

24. 2. 2014 2