Spodbujanje socialnega podjetništva v Zgornjem Podravju, že prinaša prve rezultate

3. 6. 2014 28