Obvestilo o poslovanje krajevnih uradov v času izvedbe volilnih opravil za izvedbo volitev v Državni zbor RS in času dopustov

5. 6. 2014 39