Odpoved otvoritve investicije “Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju” - nujno obvestilo

3. 10. 2014 24