Otvoritev investicije “Medobčinski projekt vodooskrbe – II. faza Lovrenc na Pohorju”

13. 10. 2014 72