Stalna pripravljenost na domu v času zimskih razmer in opravljanja nalog zimske službe do 15.03.2015

13. 1. 2015 63