Objava razpisov za nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malega in srednjega gospodarstva prestavljena za najmanj en teden

4. 6. 2015 36