Osnutek Odloka o organizaciji in nalogah Občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju, je v javni obravnavi od 8. julija 2015 do 8. avgusta 201

14. 7. 2015 3