Obvestilo o začasni ureditvi zagotavljanja uradnih ur na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju

31. 8. 2015 39