Obvestilo o nezagotavljanju uradnih ur na Krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju in Krajevnem uradu Selnica ob Dravi

23. 3. 2016 7