Krajevni urad Lovrenc na Pohorju - obvestilo o nezagotavljanju uradnih ur, v petek 28. 10. 2016

26. 10. 2016 11