Izključitev iz delovanja ČN Lovrenc na Pohorju

7. 4. 2017 3