Obvestilo občanom, kiso priključeni na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo

8. 6. 2017 29