Zahvala Direkciji za vode in koncesionarju Drava

28. 8. 2017 33