700.000 EUR za odpravo zaraščanja – vzpostavitev novih kmetijskih površin

3. 4. 2018 130