JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE LOVRENC NA POHORJU

6. 6. 2022 Šimen K. (GLAVNA PISARNA) 91
06.06.2022
Objave in pozivi
30.06.2022 do 23:59
Šimen Kranjc
simen.kranjc@lovrenc.si
02 63 00 561