Vloga za najem in uporabo prostorov kulturnega doma in prireditvenega centra

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA