UREDITEV DELA OBČINSKIH CEST GLAŽERCA IN BEDNIKOVA CESTA

240
Infrastruktura
5.000,00 €
Zaključeno
2022
2022