Zamenjava azbestnih cevi primarnega vodovodnega cevovoda in sanacija zajetij Šlaus

700
Infrastruktura
27.645,64 €
Lastni projekti
Zaključeno
2020
2020